Stichting Marcella's Way

Stichting Marcella's Way

Buen Camino - Een goede toch

Stichting Marcella's Way is opgericht ter nagedachtenis aan Marcella Curri - van Winden, die op 39-jarige leeftijd op 9 februari 2013 bij een noodlottig verkeersongeval om het leven is gekomen.

Doelstelling van de stichting is om de liefde en passie die Marcella had voor haar werk in de zorg, in haar naam te blijven voortzetten.

Voor Marcella stonden de aan haar zorg toevertrouwde mensen op de eerste plaats. Eerst mensen, daarna het papierwerk. En niet andersom!

Het was Marcella eveneens een doorn in het oog dat er enorm bezuinigd wordt -en nog verder gaat worden- op 'haar' zorg. En dat vaak op dingen die voor zorgbehoeftigen en ouderen, van groot belang zijn om het leven nog wat kleur te geven. En dat laatste zit 'm vaak in kleine, maar oh zo belangrijke dingen!

Volledig in de geest van Marcella, stelt de stichting zich in het kader van het voorgaande dan ook ten doel, zoveel mogelijk geld in te zamelen om mensen in bejaarden- en verzorgingshuizen een leuke dag, avond of uitje te bezorgen . Dit alles natuurlijk in overleg met de betreffende instellingen, omdat die uiteraad weten, wanneer, waar en voor wie er behoefte aan iets is.

Hoe kun je ons steunen?

In onze eerste concrete actie vragen we je om je sponsoring. Marcella en Antonio wilden deze zomer samen naar Santiago de Compostella lopen, maar door het noodlottige ongeval gaat dat niet meer.

Als gezin hebben wij nu het plan opgevat om -uiteraard binnen de mogelijkheden- samen met de kleinkinderen, en Antonio, de tocht naar Santiago de Compostella deze zomer te lopen. Bij dit alles overheerst bij ons mede de gedachte dat ook Marcella hier beslist van genoten zou hebben. Dat geeft ons een extra drive! En naar we hopen zal de tocht ons ook tot steun zijn bij de verwerking van het rouwproces en hopen we er kracht uit te putten om verder te gaan.

Hoe werkt het?

U kunt ons -of een van de kleinkinderen- voor een klein bedrag per etappe/ kilometer sponsoren . Mochten er mensen zijn die, om wat voor reden dan ook, eveneens willen lopen: u bent van harte welkom, maar zoek ook sponsors! Neem voor meer informatie even contact met ons op.

Als u het eenvoudiger vindt om een donatie aan de stichting te doen, dan is ook die uiteraard van harte welkom op bankrekening NL58ABNA0492548153 t.n.v stichting Marcella's Way.

Ten slotte beloven wij u dat al het geld op de juiste plek terecht komt. Wij willen de mensen teruggeven, wat ze door de overheid wordt afgenomen. En ook dat past volledig in de gedachtengang van Marcella!

Alvast bedankt voor jullie support!

Namens Stichting Marcella's Way:
Piet van Winden en Lucienne van Winden - Wiesell
Priscilla van Winden en Ronald van der Gracht
Email: marcellasway@outlook.com

© Stichting Marcella's Way